Disclaimer

Disclaimer www.bstechnology.nl
B&S Technology B.V. (Kamer van Koophandel: 18026536), hierna te noemen B&S, verleent u hierbij toegang tot www.bstechnology.nl (“de website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. B&S behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en informatief.

Beperkte aansprakelijkheid
B&S spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van B&S. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan B&S nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van B&S Technology B.V. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij B&S. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van B&S, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht).

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.