Onderzoek & Wetenschap

De laatste ontwikkelingen in allerlei sectoren starten met kennis en innovatie. En het zijn juist die twee aspecten die samenkomen in onderzoekscentra en aan technische universiteiten. Het is daar waar prototypes ontstaan, het is daar waar engineering voor het volgende, baanbrekende product z’n eerste schetsen krijgt. Een uitdagende omgeving, waaraan wij graag onze bijdrage leveren. Immers, onze kennis van engineering en product development beperkt zich niet tot een latere fase van productontwikkeling, maar komt juist al vanaf het allereerste begin tot z’n recht. Luisteren, meedenken, adviseren: zie daar de kracht van een ketenpartner, met prototyping en precisiewerk voor meerdere disciplines.

Werk met ons samen voor:

  • Industrial & electrical engineering
  • Process & product design, process & equipment design
  • Bioprocess engineering, automotive systems design
  • Smart buildings & cities, energie- en procestechnologie
  • Robotics, chemical product design